Prayer


Kragtige gebed om jou dag mee te begin

Die vyand kan nie teen die woord van God staan nie.

Deur woord te verklaar in jou gebed stop jy die vyand in sy voetspore: Dankie Abba Vader dat ek vandag na U toe kan kom in die Naam van Yeshua Hammasiach. Ek roep U aan soos Jer 33:3 se en ek vra vandag Markus 11:24 dat U vandag my sal seen, my sal beskerm. Ek wil kom en vandag myself, my gesin, my werksomstandighede en my grondgebied, my verhoudinge en my finansies voor U voete neerle. Ek vra dat U my sal vry maak van enige situasie of omstandighede of vloeke wat verhinder dat ek meer as oorwinnaar kan wees. Romeine 8:31 verklaar ek dat omdat U Vader deur die Seun Yeshua saam met ons is, wie kan teen ons wees. Psalm 34:18 Ek roep U aan vandag Yeshua Hammasiach om my in alles te seen as ek sit my bekommernisse voor U neer en vra dat U dit asb van my sal verwyder.

Op 1 Johannes 1:9 staand ek en omdat ek my sondes bely is U getrou om my te reinig an alle ongeregtighede, enige persoon wat my kwaad gemaak het of skade gedoen het, vergewe ek nou en ek spreek hulle vry. Dankie dat u my ook vryspreek.

Dankie Abba Vader dat Psalm 55:23 my leer dat U my nooit in die steek sal laat nie. Al gaan ek deur aanvalle of teenspoede weet ek soos in Heb 2:18 is vir my ‘n uitkoms omrede U self ook versoek was. Luk 10:19 gee my die authoriteit om op slang en skerpioene te trap en alle mag oor die vyand en daarom vra ek dat die vyand vandag onder my voete sal wees.. Ek verklaar Johannes 1:14 – 20 oor my en daarom het die vyand geen vatplek op my nie.

Soos in Jes 54:17 verklaar ek dat geen wapen wat teen my gesmee word sal suksesvol wees nie. EK trek ook die wapenrusting aan soos in Effesiers 6 vanaf vers 11 Die Helm van verlossing, die Borsharnas as vrysspraak, die Skild van die geloof, die Tweesnydende swaard as die woord van God die Vader, die Gordel van die waarheid en die Skoene aan my voete vir die bereidheid om die evangelie te verkondig.

Ek vra soos in Psalm 91:11 dat U, U engele voor ons sal uitstuur vir beskerming vandag en om ons paaie gelyk te maak. Vergroot ook my grondgebied, sodat ek ‘n instrument in U hand kan wees. Weerhou onheil van my sodat geen smart ons tref nie soos in 1 Krcronieke 4:10.

Ek verklaar ook vandag blydskap oor my soos in Philipense 4:4 – 6 verbly jou in die Heer, ek herhaal wees bly. Ek verklaar ook SOOS IN Deut 28:13 dat ek die kop sal wees en nooit die stert, ek sal op gaan en nooit af nie. EK verklaar ook Jes 43:4 dat ek hoog geag en kostelik in U oe is.

Dankie vir U grootheid, U goedheid en U alleen sal die eer kry Abba Vader.

AMEN

Leave a Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!