Prayer


Gebed om aanval van duisternis teen te staan

Gebed wanneer aangeval word deur demone of duisternis – Algemeen na bevryding

  1. Lees hardop Effesiers 6 vanaf vers 11 en trek fiesies die wapenrusting aan.
  2. Johannes 6 – hou dadelik nagmaal
  3. Verklaar hardop – Lukas 10:19, 1 Johannes 5 vanaf 14 – 21, Matheus 18:18 en 19
  4. Gebruik druiwesap wat verklaar is as die bloed van die lam (Heb 9) en besprinkel jou huis se deure, vensters, spiels of kamer vir beskerming.
  5. Sit vir jou lofprysings musiek aan – duisternis kan nie staan in lofprysing nie.
  6. Salf jouself af met olie vir beskerming.

Abba Vader, U word gee vir my toestemming om op slange en skerpioene te trap soos Lukas 10:19. En in U woord gee U my die reg om te bind en te ontbind en daarom bind ek in die hemel en op die aarde soos Matheus 18:18 vir my se enige mag van enige demoon of duisternis van hierdie eeu of enige owerhede en ek stuur hulle weg na bodemlose putte waar geen water is nie. Verder verklaar ek, ek maak los in die hemel en op die aarde U totale wil en reg en eienaarskap op my vrede, op my lewe, op my grondgebied en ook oor die gebied wat satan my probeer aanval. Ek spreek nou en vra vir die Vader dat aangaande my, Hy Sy engele sal stuur vir beskerming oor my, oor my gesin en oor my grondgebied in Psalm 91:11. Ek verklaar ook dan Lukas 10:19 en ek spreek dit teen satan of die persoon wat my aanval dat ek die mag het volgens die woord van God dat ek op slange en skerpioene kan trap en dat die vyhand nie mag oor my het nie. Ek spreek ook 1 Johannes 5:14 tot 21 uit oor my lewe dat ek kan vra net wat ek wil volgens U wil. En daarom vra ek bewaar my van die bose en vers 18 se vir my omdat ek uit God uit gebore is, sondig ek nie meer nie en omdat ek uit God uit gebore is bewaar ek myself. En die vyhand het geen vat op my meer nie. Matheus 18:19 verklaar ek nou deur die bloed van die lam word ek gevrywaar van enige aanval en die vyhand het nie mag oor my nie of besittingsreg nie want die woord se uit die mond van ‘n tweede en derde getuie sal hierdie woord vas staan. Soos dit is sal dit wees, dat dit ja en amen sal wees in Christus.

Amen!

Leave a Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!